Tugboat EVO Disposable Vape in Dubai

Tugboat EVO 4500 Puffs Disposable Vape

AED 35 AED 40
50 mg
4500 Puffs
Save 5 AED

Tugboat XXL 2500 Puffs Disposable Vape

AED 25 AED 30
50 mg
2500 Puffs
Save 5 AED

Tugboat Mega Flow 4000 Puffs Disposable Vape

AED 32 AED 45
50 mg
4000 Puffs
Save 13 AED

Tugboat Plus 800 Puffs Disposable Vape

AED 20 AED 25
50 mg
800 Puffs
Save 5 AED

Tugboat V4 500 Puffs Disposable Vape

Out of Stock